ایده های نو هوشمند آاینده

درباره ایده های نو هوشمند آاینده

شرکت ایده های نو هوشمند آینده ( فینیک ) در راستای شتاب دهی و ارائه خدمات آموزش، پژوهش ، مشاوره و شتاب دهنده حوزه ی گردشگری وکسب و کار گام برمیدارد .

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید