ایده بنیان شریف

درباره ایده بنیان شریف

صاپست (شرکت الکترونیکی پست) برای مدیریت آدرس و مرسوله برای گیرندگان ، فرستندگان و دریافت مرسوله در آخرین آدرس محل حضور است. شناسه صاپست یک شناسه منحصر به فرد است که برای هر فرد حقیقی ، صاحبان کسب و کار و اشخاص حقوقی قابل استفاده میباشد.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید