ایبکو (ایده بنیان کارمانیا اورنگ)

درباره ایبکو (ایده بنیان کارمانیا اورنگ)

  • تعداد نفرات: ۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر
  • صنعت: تولیدی و صنعتی | کشاورزی

مجموعه خصوصی، در مدیریت معادن، صنایع معدنی و صنایع کشاورزی، دامپروی و بیولوژیک

آگهی‌های استخدام ایبکو (ایده بنیان کارمانیا اورنگ)

مدیر منابع انسانی (کرمان)

بیش از ۱ ماه قبل

کرمان

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید