انجمن مدیریت کیفیت ایران

درباره انجمن مدیریت کیفیت ایران

  • تعداد نفرات: ۱ تا ۱۰ نفر

آموزشی و پژوهشی
مجری برگزاری جایزه ملی کیفیت ایران
ترویج و گسترش فرهنگ کیفیت در کشور

آگهی‌های استخدام انجمن مدیریت کیفیت ایران

کارشناس آموزش

بیش از ۱ ماه قبل

تهران

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید