انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی حامی

درباره انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی حامی

  • تعداد نفرات: ۱۰ تا ۵۰ نفر
  • صنعت: مؤسسات غیرانتفاعی / سازمان‌های مردم‌نهاد

انجمن حامی، حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی در حالی به وجود آمد که ضرورت ساخت فضاهای آموزشی را احساس می کردیم و معتقد بودیم که سازندگی در کشورمان به همراهی و همدلی جمعی نیاز دارد.  سعی کردیم تشکلی به وجود آوریم که کمک های معنوی و مادی علاقمندان را جمع و سازماندهی کرده و با کارشناسی و نیاز سنجی صرف ساخت مدرسه در مناطق کم برخوردار نماییم و نجمن را درسال ۱۳۸۰ به ثبت رساندیم. از سال ۱۳۸۸ با تفکر ایجاد پایگاهی فرهنگی به منظور وسعت بخشیدن به دنیای کودکان و آشنایی با فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلف و همچنین با هدف فراهم آوردن امکانی برای ابراز وجود و کشف استعداد آنها، ساخت و تجهیز کتابخانه‌های روستایی را به  فعالیت‌های خود افزودیم و از آنجایی که آموزش در قبال کودکان نقش حیاتی دارد و در واقع کوتاهترین راه کاهش فقر است و مدارس بیشترین تعداد کودکان تحت آموزش را در بر دارند از سال ۱۳۹۱ به توانمند سازی کودکان از مسیر آموزش روی آوردیم. 


آگهی‌های استخدام انجمن حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی حامی

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید