اتاق بازرگانی تهران

درباره اتاق بازرگانی تهران

  • تعداد نفرات: ۵۰ تا ۲۵۰ نفر
  • صنعت: مؤسسات غیرانتفاعی / سازمان‌های مردم‌نهاد

سال ۱۲۶۳ مجلس «وکلای تجار» به عنوان اولین نهاد حامی تجار ایران شکل گرفت. این نهاد بعدها به اتاق بازرگانی تغییر نام داد. مورخان تاریخ اقتصاد ایران اعتقاد دارند، پایه تمامی فعالیت‌های صنفی و تخصصی بخش بازرگانی کشور از همین نهاد شکل گرفته است.


آگهی‌های استخدام اتاق بازرگانی تهران

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید