آفتاب همسفراول ایرانیان

درباره آفتاب همسفراول ایرانیان

همسفراول بعنوان استارتاپ بخش خصوص ،عضو زیست بوم شرکتهای خلاق معاونت علمی و فناوری و دارای کد نوآفرین و بعنوان اولین سامانه جامع و پلتفرم خدمات رفاهی خودرو و سفر در سراسر کشور فعالیت دارد.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید