آبگینه شهد

درباره آبگینه شهد

  • تعداد نفرات: ۱ تا ۱۰ نفر
  • صنعت: خدمات مهندسی و تخصصی

ارائه خدمات فنی مهندسی به صنایع غذایی و سایر صنایع

آگهی‌های استخدام آبگینه شهد

منشی

بیش از ۱ ماه قبل

اصفهان

گرافیست

بیش از ۱ ماه قبل

اصفهان

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید