رزومه اصلی

فهیمه کیمیایی نالکیاشری

متولد:

۲۸ - ۱۰ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مهندسی کشاورزی

اقتصاد ، دانشگاه فردوسی مشهد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۲ تاکنون

شرکت یاس سپیدپارس

، سایر

، سرپرست و کارشناس ارشد بخش مدارک و جذب نمایندگان

خلاصه فعالیت‌ها : شرکت یاس سپیدپارس سرپرست و کارشناس ارشد بخش مدارک و جذب نمایندگان مهر ۱۳۹۲ تا هم اکنون اینجانب از سال 92 در شرکت یاس سپید پارس که با شرکت رایتل همکاری دارند فعالیت داشتم . و از سمت کارمند اداری به سمت شغلی سوپروایزر و سرپرست ثبت بخش ثبت اسناد شرق کشور، و در نهایت سرپرست وکارشناس ارشد بخش مدارک و جذب نمایندگان منصوب شدم. مسئولیت های اینجانب در سمت سرپرستی به شرح زیر بود : مسئولیت سرپرستی پرسنل واحد رایتل ، آموزش و ارزیابی عملکرد آن ها کنترل پرسنل واحد اداری به لحاظ انجام امور محوله به ایشان و ارائه آمارو گزارش به مدیر بخش

پروژه‌ها

۱۳۹۰

همایش ها و کنفرانس ها

عضو تیم اجرایی

عضو تیم اجرایی اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران سال 90 عضو تیم اجرایی گردهمایی مدیران پژوهشی و پژوهشگران شهرمشهد سال 91 عضو تیم اجرایی اولین کنفرانس ملی دانشجویان اقتصادکشاورزی ایران سال 92 سوپروایزر تیم فروش و تبلیغات رایتل در نمایشگاه بین المللی مشهد سال 93

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Excel / آفیس / اینترنت

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

پر انگیزه ؛ باپشتکار ، روابط عمومی خوب ، انتقاد پذیر ، علاقمند به یادگیری و پیشرفت کاری ، علاقمند به نظم و انضباط ، سعی میکنم کارهای محوله را به نحو احسن و در اسرع وقت انجام دهم.