رزومه اصلی

mansoureh zeydabadi

متولد:

۱۰ - ۱ - ۱۳۶۶

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

ICT

دانشگاه مجازی ، کارشناسی معدل , ۱۹

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

دانشجوی صفحات گسترده و طراحی سایت

دانشگاه علمی کاربردی - شرکت داده پرداز ، کارشناسی

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴

شرکت پرتو سیستم درمان

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، طراح سایت و کارشناس IT

خلاصه فعالیت‌ها : به آدرس psdarman.com

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

مدیریت سایت فروشگاه نور در نور

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، طراحی و پیاده سازی سایت فروشگاه الکتریکی نور در نور

خلاصه فعالیت‌ها : به آدرس noorxnoor.com