رزومه اصلی

فرشاد پیل افکن

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۵۰

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت