رزومه اصلی

المیرا نوروزی

متولد:

۲۸ - ۵ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۹۵

شرکت پرشین پلاستیک صفا

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : حسابداری داخلی . کنترل کلیه ثبتهای حسابداری و انباری . وصول مطالبات . تهیه صورتهای مالی بازرگانی