رزومه اصلی

محمد حسین زرگر

متولد:

۲۱ - ۴ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

مهندسی عمران

سازه های هیدرولیکی و آب ، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق ، کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

AutoCAD

80% Complete

ETABS

60% Complete

SAFE

60% Complete

دوره های ژئوتکنیک ( زلرله و گود برداری )

60% Complete

قوانین معماری و پروانه شهرداری

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Windows

80% Complete

Internet

80% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

علایق و فعالیت‌ها

انجام فعالیت های مذهبی در مساجد و هیئت ها

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری