فاطمه السادات سفیداری

متولد:

۱۳ - ۴ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مدیریت بانکداری

بانكداري ، دانشگاه آزاد تهران جنوب ، کارشناسی معدل , ۱۶.۲۲

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۵

آژانس مسافرتی

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، کارشناس

آبان ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵

شرکت راه گستر

، مالی و حسابداری