آروین بیاتی

متولد:

۷ - ۴ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳

مهندسی صنایع

صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ، کارشناسی معدل , ۱۳.۱۸

۱۳۹۵ تاکنون

مهندسی صنایع

صنایع ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۵

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۵ تاکنون

سازمان استاندارد

، سایر

، کارشناس

مهر ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴

سایپا

، مهندسی شیمی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدل تعالی سازمان (EFQM)

80% Complete

تضمین کیفیت ISO 9001

80% Complete

برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

100% Complete

لجستیک و زنجیره تامین

80% Complete

ارزیابی عملکرد سازمان با تکنیک کارت امتیازی متوازن (BSC)

80% Complete

vensim

80% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

COMFAR

60% Complete

Gams

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete