آرزو همتی

متولد:

۱۴ - ۴ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

مدیریت

کارافرینی ، دانشگاه سمنان.روزانه ، کارشناسی معدل , ۱۸.۳۲

۱۳۹۵ تا

مدیریت

بازرگانی بین الملل ، دانشگاه سراسری حضرت معصومه ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۹.۴۵

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارت های ICDL

80% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری