محسن هادیخان بیلقانی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۵۹ تا اسفند ۱۳۸۸

شرکت کارتن کار

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مدیر ارشد

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴

تیام گستر آریا

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، مدیر ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Power Point

80% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

اشنایی به کامپیوتر

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی