رزومه اصلی

sareh sediqi

متولد:

۱۰ - ۳ - ۱۳۵۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی