رزومه اصلی

mehran bakhshi

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مهندسی صنایع

صنایع ، دانشگاه اندیشمند لاهیجان ، کارشناسی معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت تجهیزات پزشکی پل ایده آل تجهیز

، مسئول دفتر

، مسئول دفتر مدیریت

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری