جواد قادری

متولد:

۲۰ - ۶ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

عمران

عمران ، دانشگاه جهاد دانشگاهی گیلان ، کارشناسی

خلاصه فعالیت‌ها , دارای مدرک پایه سه نظام مهندسی و حدود صلاحیت نظارت و اجرا

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۸۹

پروژه انبوه سازی وبلند مرتبه ی احرار زمان - واقع در منطقه 22 تهران شهرک شهید باقری

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، کارشناس

شهریور ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۱

پروژه سماء یک -تعاونی مسکن خدمات کارکنان سپاه-منطقه 22 تهران شهرک شهید باقری

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

مهر ۱۳۹۱ تا دی ۱۳۹۴

پروژه بلند مرتبه پارلمان - واقع در منطقه 22 تهران شهرک شهید باقری

، مهندسی عمران/ معماری

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نقشه کشی و طراحی صنعتی درجه دو

100% Complete

نرم افزارهای AUTOCAD - ETABS -SAP -SAFE -WORD -EXCEL

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی