مینا اشرفی

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

مهندسی صنایع

برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها ، دانشگاه علم و فرهنگ ، کارشناسی معدل , ۱۸.۱۴

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

مهندسی صنایع

مهندسی مالی ، دانشگاه خوارزمی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۷۹

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

60% Complete

کامپیوتر

80% Complete

MSP

60% Complete

Eviews

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete