محمدرضا قربانی

متولد:

۲ - ۵ - ۱۳۷۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مسئولیت پذیری و پاسخگویی