ارغوان فیلی

متولد:

۱۰ - ۵ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

فیزیک

هسته ای ، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، کارشناسی

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵

پیمنت 24

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری