پورنگ صیقلانی

متولد:

۵ - ۷ - ۱۳۵۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۲ تا ۱۳۷۸

زبان انگلیسی

مترجمی ، دانشگاه آزاد لاهیجان ، کارشناسی معدل , ۱۲.۹۱

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری