رزومه اصلی

ابوذر پورسیفی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹

مدیریت

بازرگانی ، دانشگاه پیام نور محمودآباد ، کارشناسی معدل , ۱۴

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

مدیریت بازرگانی

بازاریابی ، دانشگاه ازاد فیروزکوه ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۰

کاشی سمنان

، سایر

، سرپرست خط

مهر ۱۳۹۰ تاکنون

انجمن صنفی بتن آماده

، سایر

، بازرسی_ مدیر اجرایی_ تکنسین آزمایشگاه_ حسابداری حقوق و دستمزد و بیمه

، کارشناس

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری