رزومه اصلی

دامون ترزبان

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۶۲

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

مدیریت صنعتی

تولید ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

خلاصه فعالیت‌ها , چاپ سه مقاله در سمینارهای ملی و بین و المللی به همراه ارائه

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

مهندسی صنایع

تولید صنعتی ، دانشگاه شمال آمل ، کارشناسی معدل , ۱۵

خلاصه فعالیت‌ها , انجام چند طرح تحقیقی و پژوهشی - تحلیل سیستم حمل و نقل دانشگاه - کارسنجی و زمانسنجی در شرکت دابو صنعت - ترجمه و چاپ مقاله در مجله تخصصی مهندسی صنایع کران -...

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۴ تاکنون

کاله

، مهندسی صنایع

، کارشناس برنامه ریزی تولید و PM

فروردین ۱۳۸۹ تا آبان ۱۳۹۴

کاله

، مهندسی صنایع

، مدیر TPM

خلاصه فعالیت‌ها : مدیریت پروژه تدوین اطلاعات پایه سازمان در سیستم مستر دیتا ایجاد سیستم کنترل هزینه های نگهداری و تعمیرات در واحد ترابری ایجاد سیستم کنترل هزینه های نگهداری و تعمیرات ماشین آلات تولید و پشتیبانی

مرداد ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۹

کاله

، مهندسی صنایع

، مسئول واحد PM

خلاصه فعالیت‌ها : پیاده سازی سیستم TPM و مدیریت پروژه پیاده سازی.

بهمن ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۸۸

کاله

، مهندسی صنایع

، کارشناس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

، کارشناس

پروژه‌ها

پیاده سازی TPM

مدیر پروژه

تدوین اطلاعات پایه سازمان master data

سرپرست گروه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

تعمیرات و نگهداری (PM)

100% Complete

طراحی و نقشه کشی

100% Complete

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

60% Complete

Microsoft Project

60% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

AutoCAD

100% Complete

مدیریت کیفیت

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

بنده همچنین مدرس دروس رشته مدیریت و مهندسی صنایع و نقشه کشی در دانشگاه می باشم.