رزومه اصلی

azar vaeziyan

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱

پرستاری

دانشگاه تهران ، کارشناسی