رزومه اصلی

علیرضا محمدی

متولد:

۲۷ - ۶ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تاکنون

مهندسی کشاورزی

زراعت و اصلاح نباتات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، کارشناسی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مهندسی کشاورزی

اصلاح نباتات ، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی