رزومه اصلی

مریم کاظمی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۸

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۵

فروشگاه های زنجیره ای اوشانک وابسته به مجموعه شرکت های گلستان (گروه GBG)

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

، کارشناس سفارشات و زنجیره تامین

، کارشناس

شهریور ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵

شرکت لبنیات لبنچی

، سخت افزار و شبکه

، کارشناس فناوری اطلاعات

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی