رزومه اصلی

سمانه قربانی

متولد:

۳۱ - ۱ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

عمران

ساختمان هاي بتني ، دانشگاه آزاد واحد پرند

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶

انتشارات خَیلی سبز(ناشر کتب آموزشی)

، بازاریابی و فروش

، کارشناس ارتباط و روابط عمومی

شهریور ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵

دفتر روزنامه پیام گلستان

، سایر

، دفتردار