فرحناز مکریها

متولد:

۲۸ - ۴ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

کارشناسی حسابداری وکاردانی امور مالی

حسابداری ، دانشگاه ازاد اسلامی قزوین ، کارشناسی

پروژه‌ها

۱۳۹۵

پروژه ضعف سیستم های اموزشی در دانشگاه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

اشنایی کامل با نرم افزار افیس با مدرک معتبر

100% Complete

اشنایی کامل به نرم افزار افیس

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

علایق و فعالیت‌ها

عضو بودن در فعالیتهای ورزشی و اجتماعی ومذهبی در دانشگاه عضو بسیج بودن

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری