رزومه اصلی

میلاد موسوی

متولد:

۲۵ - ۱۱ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۵

شرکت تینا صنعت مبدل

، سایر

، کارگر تولید