رزومه اصلی

هادی علیزاده آقجه

متولد:

۲۱ - ۴ - ۱۳۷۱

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

مرمت آثار تاریخی

مرمت ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، کارشناسی

پیشینه شغلی

آبان ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳

میراث فرهنگی

، سایر

، مرمتگر

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : همکاری با پیمانکاری حفاظت و مرمت دیوار نگاره های کاخ موزه سلیمانیه کرج

اردیبهشت ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۴

میراث فرهنگی

، سایر

، مرمتگر

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : همکاری با پیمانکاری در پروژه حفاظت ومرمت آرایه های معماری امامزاده عبدالله شوشتر(خوزستان)

تیر ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۴

میراث فرهنگی

، سایر

، مرمتگر

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : همکاری با پیمانکاری حفاظت و پاکسازی نقاشی های مسجد میدان بناب

مرداد ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴

میراث فرهنگی

، سایر

، مرمتگر

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : همکاری با پیمانکاری درحفاظت و مرمت نقش برجسته های کولفرح (خوزستان)

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ISDL1-2

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

شماره شناسنامه و کد ملی: 5070071084 شماره بیمه:43445227