محمد شبانی

متولد:

۱۴ - ۶ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۵ تا تیر ۱۳۸۷

مجتمع تجاری سپید

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

مهر ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۸۸

اوریف لیم

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

دی ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۸۹

معراج اندیشه

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

فروردین ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۰

طلوع ایده و روش

، مالی و حسابداری

فروردین ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۱

طلوع ایده پردیس

، سایر

بهمن ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳

موسسه خیریه پیام امید

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

مرداد ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳

تکین برک افرا

، مسئول دفتر

شهریور ۱۳۹۵ تاکنون

بامداد صنعت پاسارگاد

، بازاریابی و فروش

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

به علت فعالیت در امور اجتماعی و موفقیت در آن روحیه کاری گروهی و مدیرت افراد از جمله نقاط قوت من هستند و در کنار آن از روابط عمومی و فن ارتباط خوبی برخوردار هستم همیشه فعال و قوی در کار ظاهر شدم و علاقه به پیشرفت دارم و سعی می کنم وارد کاری شوم که با علاقه انجامش بدهم