فاطمه حاج میرزایی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۷۴

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تاکنون

علوم تربیتی

راهنمایی ومشاوره ، دانشگاه پیام نورقم ، کارشناسی معدل , ۱۷.۹

خلاصه فعالیت‌ها , گذراندن دوره کارورزی 1 نزد مدیریت امور دانشجویی گذراندن دوره کارورزی2 نزد مشاور دانشگاه بعنوان همیارمشاور و سلامت روان دانشجویان

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۵

دانشگاه پیام نورقم

، سایر

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : گذراندن دروه کارورزی 1 در امور مدیریت امور دانشجویی گذراندن دوره کارورزی 2 در امور مشاوره ای دانشگاه بعنوان همیارمشاور وسلامت روان دانشجویان

پروژه‌ها

۱۳۹۵

رابطه اعتیاد اینترنتی با عملکردتحصیلی دانشجویان رشته مشاوره و راهنمایی

محقق، پژوهشگر و نویسنده

علایق و فعالیت‌ها

بسیارعلاقه مند به تدریس روانشناسی و پرورشی علاقه مند فعالیت در سمت دبیرراهنما فعالیت در امور مشاوره ای بعد از کسب دانش و مهارت لازم علاقه مند به تدریس و مشاوره در مراکز آموزشی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

افتخارات

تحویل پروژه عملی در حیطه رابطه اعتیاد اینترنتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته مشاوره

مختصری از من

حضوردرکارگاه های ماتریکس ازدواج که شامل (روانشناسی عشق .ازدواج و روابط جنسی .روانشناسی خیانت .شخصیت شناسی.روانشناسی تفاهم.مهارتهای ارتباطی.حل تعارض زوجین . صمیمیت زوجین.تسکین شکست عاطفی ) حضوردرکارگاه راهکارعملی افزایش تمرکز حضوردرکارگاه پیشگیری از اعتیاد حضورفعال در طرح پایش سلامت روان دانشجویان