رزومه اصلی

سپیده [email protected]

متولد:

۱۶ - ۶ - ۱۳۷۳

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

صنایع

مالی ، دانشگاه عاوم فنون بابل ، کارشناسی معدل , ۱۴.۹۷