حدیث اوجی

متولد:

۵ - ۱ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

مهندسی پلیمر

تکنولوژی علوم رنگ ، دانشگاه ازاد اسلامی شیراز ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴

بیلان اب زاگرس

، مسئول دفتر

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵

مجتمع خلیج فارس

، بازاریابی و فروش

شرکت سبز

، مسئول دفتر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL1,2

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

فرهنگی هنری ورزشی اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری