رزومه اصلی

نسرین شکری

متولد:

۲۵ - ۹ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

حسابداری

کاردانی ، دانشگاه موسسه آموزش عالی تاکستان ، کارشناسی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

حسابداری

دانشگاه موسسه آموزش عالی غزالی ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳

درمانگاه

، مالی و حسابداری

، درمانگاه

مهر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵

شرکت قطعات لپ تاپ

، مالی و حسابداری

، شرکت قطعات لپ تاپ

مهر ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵

شرکت تجهیزات پزشکی

، مالی و حسابداری

، شرکت تجهیزات پزشکی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار شایگان

100% Complete

نرم افزار آسان

100% Complete

نرم افزار هلو

100% Complete

Microsoft Word

60% Complete

Microsoft Excel

60% Complete