رزومه اصلی

نجمه فرجادی مهر

متولد:

۱۰ - ۹ - ۱۳۶۵

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضعیت خدمت:

معاف

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری