رزومه اصلی

سینا آوجی

متولد:

۲۱ - ۴ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مهندسی شیمی

فرآوری و انتقال گاز ، دانشگاه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز ، کارشناسی معدل , ۱۴.۴

پروژه‌ها

۱۳۹۴

ارزیابی عملکرد مخلوط متانول-اتانول به‌عنوان گروه پذیرنده آسیل در واکنش سونوشیمی و اثر زمان و توان فراصوت در واکنش استری کردن اولئیک اسید در حضور آنزیم Novozym 435

مدیر پروژه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی شیمی

80% Complete

ICDL , ICDL2 ,aspen hysys

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

افتخارات

سمت دبیر انجمن مهندسی شیمی در 3 سال پیاپی

حل تمرین در درس انتقال جرم ، حرارت و معادلات

ثبت دو مقاله در کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی