فاطمه آبسالان

متولد:

۱۲ - ۳ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

پیشینه شغلی

شهریور ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴

شرکت نهاده گستر

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

، کارشناس

شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵

شرکت نیام تهران

، مهندسی برق

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

دورهای طراحی فضا سبز

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری