رزومه اصلی

دیاکو گوشبر

متولد:

۲۸ - ۳ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵

مهندسی عمران

عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج ، کارشناسی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

مهندسی عمران

خاک و پی ، دانشگاه آزاد اسلامی همدان ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۵

معاونت عمرانی سپاه

، مهندسی عمران/ معماری

، ترمیم و بازسازی ساختمان های فرسوده در معاونت مهندسی سپاه در طول سربازی

، کارشناس

مرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۵

شرکت رژیان پی

، مهندسی عمران/ معماری

، سرپرست اجرایی احداث مجتمع مسکونی 5 آذر (112 واحد)

تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵

شرکت رژیان پی

، مهندسی عمران/ معماری

، دفتر فنی شرکت رژیان پی / پروژه 5 آذر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ETABS

100% Complete

AutoCAD

100% Complete

MS Office

100% Complete

SAFE

100% Complete

Flac 2D

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی