رزومه اصلی

امیر خرمشاهی

متولد:

۱ - ۲ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۸۵

مهندسی صنایع

تحلیل سیستم ها ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ، کارشناسی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۱

مدیریت بازرگانی

بیمه ، دانشگاه علامه طباطبایی ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۴

صاایران

، بازاریابی و فروش

، کارشناس یازرگانی

، کارشناس

شهریور ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۸۷

شرکت کیسون

، مهندسی صنایع

، مجری پروژه موجودی انبار

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

wiley

، بازاریابی و فروش

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

MS Office

100% Complete

Solidworks Premium (طراحی حرفه ای قطعات صنعتی)

60% Complete

نرم افزار MSP

60% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری