الهام می ابادی

متولد:

۲۰ - ۵ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

دانش

60% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

علایق و فعالیت‌ها

فرهنگی واجتماعی

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

5سالسابقه حسابرسی ویک سال ونیم تولیدی پوشاک