رزومه اصلی

علیرضا رضایی علی ابادی

متولد:

۴ - ۱ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱

مهندسی منابع طبیعی

محیط زیست ، دانشگاه شیراز ، کارشناسی معدل , ۱۴.۸۵

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات ، دانشگاه تربیت مدرس ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۹۵