رزومه اصلی

ع و

متولد:

۱ - ۵ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مختصری از من

همیشه اهمیت انرژی در زندگی بشر مرا مورد چالش قرار داده و اینکه علم عصر حاضر چه وظیفه های در قبال انرژی های رایگان و استفاده از انرژی های فسیلی دارد . برای همین بیشتر تلاش بنده در راستای نگاه بالا کنجانده می شود ، امید است بایاری استادان و صاحب نظران این عرصه بتوانم گامی موثری در مسیرم برای انرژی بردارم .