مصطفی پزشکی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

حسابداری

حسابداري ، دانشگاه مشهد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۸۴

موسسه مطالعات و طرح های راهبردی خرد بنیان

، مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار

پروژه‌ها

۱۳۸۰

بهینه سازی تولید و توزیع و مصرف گندم ارد و نان کشوز

مدیر اجرایی طرح

۱۳۸۲

مطالعات طرح توسعه ناجا

مدیر اجرایی طرح

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)