رزومه اصلی

حبیبه گنجی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

اتحادیه قنادان

، مسئول دفتر

، مدیر اجرایی. کارمند امور دفتری و حسابدار

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری