رزومه اصلی

نازیلا ایزدطلب

متولد:

۷ - ۳ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷

اقتصاد

بازرگانی ، دانشگاه آزاد تهران مرکز ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۸

شرکت پی نماد

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس

بهمن ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۸۸

تلکا هونام پارس

، مالی و حسابداری

، حسابدار ارشد

، کارشناس

بهمن ۱۳۸۹ تا بهمن ۱۳۹۲

شرکت ستارگان عصر تجارت

، مالی و حسابداری

، مدیر مالی

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

شرکت پیماب

، مالی و حسابداری

، حسابدار

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کایه امور مربوط به دارایی . تامین اجتماعی و ارزش افزوده

100% Complete

نرم افزار هلو

100% Complete

نرم افزار همکاران سیستم

80% Complete

نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی