رزومه اصلی

طاهر نوروزی

متولد:

۱۴ - ۳ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

مهندسی برق

مخابرات ، دانشگاه تهران ، کارشناسی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

مهندسی مخابرات

سیستم ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

MBA

مدیریت تکنولوژی ، دانشگاه صنعتی شریف ، کارشناسی ارشد

۱۳۹۲ تاکنون

اقتصاد

نظری ، دانشگاه صنعتی شریف ، دکتری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Matlab

100% Complete

MS Project

60% Complete

MS Office

100% Complete

COMFAR

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

خلاقیت و نوآوری

رهبری